Strona główna
Organi¶ci
Galeria
Redakcja
Kontakt
MENU
 :: Strona główna
 :: Budowa
 :: Pomoce liturgiczne
 :: Galeria
 :: Linki
 :: Organi¶ci
 :: Historia strony
 :: Redakcja
 :: Kontakt

GALERIA INSTRUMENTÓW

Kapilca Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Integralną częścią wyposażenia powstałej w latach 1904 - 1909 kaplicy pałacowej w Kozłówce, nawiązującej do wspaniałego wzoru kaplicy królów francuskich w Wersalu, były organy. Dając wyraz swoim muzycznym pasjom, ordynat kozłowiecki, hrabia Konstanty Zamoyski, twórca reprezancyjnej rozbudowy zespołu pałacowego, zamówił je w znanej firmie E.F. Walkera w Ludwigsburgu. Wykonane w 1907 roku jako 1376 w kolejności i jednocześnie jedno z najlepszych dział tej istniejącej od 1780 roku firmy, liczyły 35 głosów i wyposażone zostały w bardzo dziś rzadkie urządzenie zwane organolą. Do odtwarzania na niej służyły zgromadzone przez Konstantego Zamoyskiego amerykańskie, angielskie i wydane przez firmę Walckera nagrania mechaniczne na taśmie perforowanej, zawierające ogromną literaturę muzyczną, klasyczną, choć i lżejszą, modną na przełomie XIX i XX wieku. Z kolekcji liczącej 5000 wałków zachowało się około 1500.
Niestety, w roku 1971 okazało się, że mechanizm instrumentu w kaplicy pałacowej w Kozłówce zniknął w niewiadomych okolicznościach, a poszukiwania podjęte w parę lat później nie dały żadnych rezultatów. W tej sytuacji pocieszającym jest fakt, że istniejąca do dziś firma E.F. Walcker przechowuje plany instrumentu i zadeklarowała gotowość jego rekonstrukcji, tym bardziej, że zachowała się częśćurządzeń - stół gry, mechanizmy sterujące , rusztowania i miechy.

Informacja pochodzi z ulotki o organach w kaplicy pałacowej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

E. F. W a l c k e r & Co
L u d w i g s b u r g - W ü r t t
1907     Op. 1376

D.R.G.M. 67244
D.R.P. 154377
D.R.P. 156925Głosy
35
Klawiatury
3+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna

Dyspozycja:

Pedał

bombarde 16'
violon 8'
salicet basse 8'
contra basse 16'
soubasse 16'
bourdon doux 16'
Manuał I

trompette 8'
fourniture 2 2/3' 4 fach
bourdon 16'
prestant 4'
flúte á cheminee 4'
montre 8'
hohlflüte 8'
viola di gamba 8'
bourdon 8'
dulcian 8'
Manuał II

aeoline 8'
voix celeste 8'
salicional 8'
flúte de concert 8'
violon-principal 8'
flúteoctaviante 4'
fugara 4'
liebl. gedackt 16'
piccolo 2'
hautbois 8'
Manuał III

bourdon d' echo 8'
echo gamba 8'
vox angelica 8'
spitzflöte 4'
quinte 2 2/3'
flautinum 2'
flageolet 1'
clarillon 8'
vox humana 8'


tremolo

Połączenia:
- 1 er. Cl. au Ped.
- 2 éme Cl. au 1 er. Cl.
- P. Ped. au 2 éme Cl.
- 3 éme Cl. au 1 er. Cl.
- Suboct. 2 éme Cl. au 1 er. Cl.
- Superoct. 2 éme. Cl. au 1 er. Cl.
- 2 éme Cl. au Ped.
- 3 éme Cl. au 2 éme Cl.
- Superoct. au 3 éme Cl.
Registry zbiorowe:
- jeux d' anches "ex"
- cresc "ex"
- registers "ex"
- combinations libres
- dégagement
- zerwana nalepka
- mf
- zerwana nalepka
- tutti
- zerwana nalepka
Dźwignie nożne:
- appel au souffeur
- cresc & decresc
- expresion 2 éme Cl.
- expresion 3 éme Cl.
Inne urządzenia:
- nad III man.:
—————|—————
Normal
(gałka do przesuwania)
- pod II man.:
|========|========|
arre't                     marche
(gałka do przesuwania)
- pod I man.:
| 1 | | | | 5 | | | | 10 | | | | 15 |
(gałka do przesuwania)