Strona główna
Organi¶ci
Galeria
Redakcja
Kontakt
MENU
 :: Strona główna
 :: Budowa
 :: Pomoce liturgiczne
 :: Galeria
 :: Linki
 :: Organi¶ci
 :: Historia strony
 :: Redakcja
 :: Kontakt

GALERIA INSTRUMENTÓW

Katedra Świętych Janów w Toruniu

ORGANY GŁÓWNE

Organy główne o zewnętrznej oprawie neogotyckiej i współczesnym jej wyposażeniu zbudował Max Terletzki z Elbląga w 1878 roku.
Traktura pneumatyczna, wiatrownice pneumatyczno - stożkowe, 40 głosów wraz z transmisjami, miech wielofałdowy. Stół gry nowszy, wykonał Dominik Biernacki z Włocławka. Kapitalny remont instrumentu przeprowadzono w 1990 roku. Kontuar wolnostojący, bokiem do ołtarza głównego. Organista widzi ołtarz główny po swojej prawej stronie. Na kontuarze znajduje się napis:

Dominik Biernacki Włocławek

Organy posiadają jedną wolną kombinację. Górny rząd włączników (plastikowe języczki) to wolna kombinacja, dolny rząd włączników to włączniki rejestrów.
Układ rejestrów:
24 - 37         38 - 48         49 - 61
13 - 23
  1 - 12.

Skala manuałów: C-g3, pedału: C-d1.


Głosy
36
Klawiatury
3+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna

Dyspozycja:

Pedał

1.   Bourdon 16'
2.   Subbas 16'
3.   Wiolonbas 16'
4.   Pryncypał 16'
5.   Kryty 8'
6.   Flet harm. 8'
7.   Wiolonczela 8'
8.   Oktawbas 8'
9.   Oktawa 4'
10. Puzon 16'
11. Klarnet 8'
12. Trąba 8'
Manuał I

13. Pryncypał 16'
14. Pryncypał 8'
15. Salicjonał 8'
16. Kryty 8'
17. Rurflet 8'
18. Rurflet 4'
19. Oktawa 4'
20. Superoktawa 2'
21. Kornet 4 ch.
22. Mikstura 4 ch.
23.
Manuał II

24. Bourdon 16'
25. Flet harm. 8'
26. Gamba 8'
27. Pryncypał 8'
28. Flet leśny 4'
29. Pryncypał 4'
30. Oktawa 4'
31. Kwinta 2 2/3'
32. Superoktawa 2'
33. Tercja 1 3/5'
34. Progresja 4 ch.
35.
36. Klarnet 8'
37. Trąba 8'
Manuał III

38. Vox coelestis 8'
39. Flet dolce 8'
40. Gemshorn 8'
41. Flet 4'
42.
43.
44. Obój 8'
45.
46.
47.
48.
Połączenia

49. I.-P.
50. II.-P.
51. III.-P.
52. III.-I.
53. II.-I.
54. III.-II.
55. Super II.-I.
56. Sub. II.-I.
57. Super III.-I.
58. Sub. III.-I.
59. Super III.-II.
60. Sub. III.-II.
61. Super I.

Przyciski ręczne: Aut. Ped.; Włącz. język.; Tremolo; Rejestry ręczne; Wolna Komb.; Tutti; Crescendo; Gener. Kopul.
Przyciski nożne: Wolna komb. pedału; Wolna Komb. I. M.; Wolna Komb. II. M.; Wolna Komb. III. M.; Wolna Komb. połączeń; Tutti; Wyłącznik rej. ręcznych.; Generalna Kopulacja
Dźwignie nożne: crescendo; echo II; echo IIIORGANY W PREZBITERIUM

Organy boczne o zewnętrznej oprawie barokowej i współczesnym (po większości) jej wyposażeniu, zbudował Mateusz Brandtner z Torunia w 1688 roku. Po zakończeniu II wojny światowej częściowo zniszczone, w latach 80 XX w. wiernie odrestaurowane przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki PKZO. Toruń (zewnętrzna oprawa) i organmistrza Józefa Mollina z Odrów k. Chojnic (wyposażenie instrumentu) pod kierownictwem autorskim Mariana Dorawy z Torunia.
Traktura mechaniczna (duże opory w grze), wiatrownice mechaniczno - zasuwkowe, 15 rejestrów + tympan, 1 manuał i pedał, 3 miechy klinowe. Organy posiadają oktawę krótką. Instrument znajduje się na przedniej ścianie lewej nawy bocznej, kontuar wbudowany w organy usytuowany przodem do tej ściany. Organista aby widzieć prezbiterium i ołtarz główny musi patrzeć przez 2 lustra (obraz dwukrotnie odbity), ponieważ z kontuaru nie widać wnętrza prezbiterium.

Skala manuałów: C-c3, pedału: C-c1.


Głosy
15
Klawiatury
1+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna

Dyspozycja:

Manuał

1. Principal 8F
2. Flet 8F
3. Quintadena 8F
4. Spilflet 4F
5. Salicinal 4F
6. Quinta 3F
7. Octava 2F
8. Sedecima 1F
9. Mixtura 4 Ch.
Pedał

10. Pusan 8F
11. Octava 8F
12. Subbas 16F
13. Sup. octava 4F
14. Quinta 3F
15. Mixtura 3 Ch.

Tympani